ZEYTİN ZULÜMÜ

<div style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px;">
<h1 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 22px; color: rgb(187, 0, 0);">
Zeytin zul&uuml;m&uuml;! – Atilla K&ouml;pr&uuml;l&uuml;oğlu</h1>
</div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">
&nbsp;</div>
<div id="haberMetni" style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">her akşam seninle/yeşil bir zeytin tanesi</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">bir par&ccedil;a mavi deniz alır beni.</strong>&nbsp;NAZIM HİKMET</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Orta&ccedil;ağ karanlıklarına ve k&uuml;resel ser&uuml;venlere yolaldığımız Yeni T&uuml;rkiye&rsquo;de en b&uuml;y&uuml;k sorun; hukuk tanımazlık!</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Zeytinciliğin sonu olacak yasa tasarısına karşı kampanyalar s&uuml;rer, yiğit Yırca&#39;lı k&ouml;yl&uuml;leri termik santral inşa edecek şirkete karşı babadan kalma arazilerindeki ağa&ccedil;ları korumaya &ccedil;alışır.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Dayak yer. Kelep&ccedil;elenir. Yerlerde s&uuml;r&uuml;klenirler.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Yine de&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&lsquo;Zeytinime dokunma&rsquo;</strong>&nbsp;diye haykırarak m&uuml;cadeleden vazge&ccedil;mezler.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&Ccedil;ığ gibi b&uuml;y&uuml;se de tepkiler şirket binlerce ağacı keser. Bir tane bırakmaz!</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Ne zaman? Danıştay&rsquo;ın verdiği&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&lsquo;y&uuml;r&uuml;tmeyi durdurma&rsquo;</strong>&nbsp;kararından &ouml;nce!</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Peki niye tabiatı tahribe y&ouml;nelik şirket faaliyetine iktidar seyirci kaldı?</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Saadet yıllarında &lsquo;AKP vahşi kapitalizm temsilcisi&rsquo; diyen g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n Başbakan Yardımcısı; şimdi &lsquo;&Ccedil;evreyi vahşi kapitalizmin kurallarına terk edemeyiz&rsquo; diyor..</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Athena şarkısındaki gibi;</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&lsquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">D&ouml;n baba/ D&ouml;n baba d&ouml;nelim/ Ge&ccedil;mişine baksana/Yalan s&ouml;yleme bana!&rsquo;</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">***</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">İtalyan gazeteci-yazar Carlo Petrini, Uluslararası Slow Food (Yavaş Gıda) Derneği Başkanı. Hızlı, ayakta yemek alışkanlığına karşı yaklaşık 30 yıldır D&uuml;nya hareketi başlatmış, yerel ekosistemleri savunan bir aktivist.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">TBMM&rsquo;de g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmekte olan ve T&uuml;rkiye&rsquo;de 500.000 &ccedil;ift&ccedil;i ailenin ge&ccedil;im kaynağı olan zeytin arazilerini enerji projelerine a&ccedil;acak tasarının onaylanmasına karşı &ccedil;ıkıyor.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">153 binin &uuml;zerinde imza konulan&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&lsquo;Zeytin Hayattır&rsquo;</strong>&nbsp;kampanyasını destekliyor.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Bizde ne oluyor ?</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Soma&rsquo;da ikinci termik santralı yapacak iktidar (!) destekli şirket,&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Danıştay kararını &ouml;nceden &ouml;ğrenerek ağa&ccedil;ları kesiyor…</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Neymiş kamu yararı gerek&ccedil;esiyle Bakanlar Kurulu&rsquo;nca&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&lsquo;Acil Kamulaştırma&rsquo;</strong>&nbsp;kararı verilmiş de, hemen santralı yapacaklarmış da, vs&hellip;</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">***</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&Uuml;lkemizde ağa&ccedil; kesme alışkanlığı yeni değil!</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&Ouml;rnek en tepeden. Cumhurbaşkanı Erdoğan&#39;ın, 1986&rsquo;da ağa&ccedil;ları keserek ka&ccedil;ak gecekondu yaptığı i&ccedil;in 10 ay hapis cezası aldığı,<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;&#39;ağa&ccedil;&#39;</strong>&nbsp;mahkumiyetinin 1994 yerel se&ccedil;imleri RP adaylığında karşısına &ccedil;ıktığı arşivlerde.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Gezi ağa&ccedil;ları. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n havaalanı/k&ouml;pr&uuml; inşaatlarındaki doğa katliamı. Domuzlar kentte. Bozulan ekolojik denge.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">D&uuml;ş&uuml;nsenize; bin yıldır zeytincilik i&ccedil;in kullanılan araziler ranta a&ccedil;ılacak. Zeytin/Zeytinyağı &uuml;retimi duraksayacak.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Zeytinliklerin ortalama 1 hektar olduğu &lsquo;Yalnız ve G&uuml;zel &Uuml;lkem&rsquo;de, bu yasayla, 500.000 &ccedil;ift&ccedil;i ailenin ge&ccedil;im kaynağı tehlikeye atılacak.</strong>&nbsp;Barışın, sağlığın, uygarlığın simgesi, varedilen ağa&ccedil;ların ilki; anayurdunda yok edilecek!</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">D&uuml;nyada n&uuml;kleer santrallar kapatılıyor, herkes zeytin yetiştirmenin yollarını arıyor. Biz zeytinliklerin &ouml;l&uuml;m fermanını yazıyoruz!</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">İktidar; tasarıyı iptal etmeli, gelse de TBMM&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&lsquo;D&uuml;nya Mirası&rsquo;</strong>&nbsp;zeytinin sonu olacak yasaya karşı &ccedil;ıkmalı. Binlerce yıllık Yunan &ouml;zl&uuml; s&ouml;z&uuml;n&uuml; birkez daha yineleyelim:</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;Zeytin ağacı ustasına der ki; Bana iyi bak, seni besleyeyim. Bana su ver, seni zenginleştireyim.&rdquo;</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
BU YAZI, 9 EYL&Uuml;L GAZETESİ&#39;NDEN ALINMIŞTIR.</p>
<div align="center" style="margin: 30px 0px 20px; padding: 0px;">
&nbsp;</div>
</div>
<div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; clear: both;">
&nbsp;</div>
<div style="margin: 13px 0px 10px; padding: 3px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; height: 80px; background-color: rgb(242, 242, 242);">
<div class="video_share_item" style="margin: 3px; padding: 3px; width: 53px; float: left; height: 70px;">
<div class="fb_reset" id="fb-root" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-spacing: 0px; color: rgb(0, 0, 0); cursor: auto; direction: ltr; font-family: ‘lucida grande’, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 1; overflow: visible; text-shadow: none; visibility: visible; word-spacing: normal; background: none;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px;">
&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir