UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN

<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<b>UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN..<o:p></o:p></b></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
O, g&uuml;l&uuml;msemeni, sarı-lacivert&nbsp; 1907 …<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br />
O, doğa, hayvan, insan sevgini..<o:p></o:p></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
O , m&uuml;cadeleciliğin,,&lsquo;<b>&rsquo;Haydi &Ouml;zg&uuml;rl&uuml;k, Barış, Eşitlik&rsquo;&rsquo;</b> haykırışını..<o:p></o:p></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
O, g&ouml;z kırmadan ateşlere y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&uuml;n&uuml;..<o:p></o:p></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
O , g&ouml;klerdeki kartal halini, &nbsp;kanatlarından vuruluşunu<span class="apple-converted-space">&nbsp;..</span><br />
O, &nbsp;daldaki al &ccedil;i&ccedil;ek duruşunu<span class="apple-converted-space">..</span><br />
O , b&uuml;y&uuml;k acını, derin yasını, y&uuml;reğimizdeki yangın yerini..<o:p></o:p></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xxx<br />
O, <b>&lsquo;&rsquo;iyi hal alan &lsquo;&rsquo;katillerini.. </b><br />
<span class="apple-converted-space">O, &nbsp;<b>&lsquo;&rsquo;arkadaşları yapmıştır&rsquo;&rsquo;</b> demiş valiyi..<o:p></o:p></span></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space">O, Hipokrat&rsquo;a ihanet etmiş hekimleri..</span><br />
O, &nbsp;seni <b>&lsquo;&rsquo;adam etmeye<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&ccedil;alışan anacığının&rsquo;&rsquo;</b><o:p></o:p></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<b>sa&ccedil;ını</b> &uuml;&ccedil; g&uuml;nde <b>beyazlatanları..</b><span class="apple-converted-space">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space">O, hukuku katleden, Anayasa&rsquo;yı &ccedil;iğneyenleri..<o:p></o:p></span></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space">O, nefret iklimi yaratan kutuplaştırıcı zihniyeti..<o:p></o:p></span></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space">O, inat uğruna Gezi&rsquo;de 7 gencin &ouml;l&uuml;m&uuml;ne yol a&ccedil;anları..<o:p></o:p></span></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space">O, r&uuml;şvet-yolsuzluk operasyonlarını &ouml;rtbas edenleri..<o:p></o:p></span></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space">O, medyayı sans&uuml;rleyenleri, gazetecileri zindanlara tıkanları..<o:p></o:p></span></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space"><b>Unutmadık</b></span><span class="apple-converted-space"> <b>Ali İsmail Korkmaz..! Unutmadık..</b><o:p></o:p></span></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;xxx&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br />
<b>&lsquo;&rsquo;Bir &Ccedil;ift G&uuml;vercin Havalansa../ Yanık Yanık Koksa Karanfil..<o:p></o:p></b></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<b>Değil, Bu Anılacak Şey Değil/ Apansız Geliyor Aklıma..&rsquo;&rsquo;<o:p></o:p></b></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Melih Cevdet&rsquo;in &lsquo;<b>&rsquo;Anı&rsquo;</b>&rsquo; dizeleri, getiriverir <b>Ali İsmail&rsquo;i </b>usuma..<o:p></o:p></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Yaşasaydı; bug&uuml;n 20 olacağını.. Gezi&rsquo;yi..10 Temmuz 2013&rsquo;&uuml;.. <o:p></o:p></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<b>&lsquo;&rsquo;&Ouml;l&uuml;m Son S&ouml;z Değildir, Yorgunluk Gidermektir <o:p></o:p></b></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<b>Belki Sadece&rsquo;&rsquo;</b> yazmış Aykut Poturoğlu Usta&rsquo;yı….<o:p></o:p></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 15.85pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em><b><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-style: normal;">&lsquo;19 yıllık &ouml;mr&uuml;me insanlara, hayvanlara, doğaya ve <o:p></o:p></span></b></em></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 15.85pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em><b><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-style: normal;">hayata duyduğum o b&uuml;y&uuml;k sevgiyi sığdıramadım; <o:p></o:p></span></b></em></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 15.85pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em><b><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-style: normal;">peşinden koştuğum hayallerime bu s&uuml;rede ulaşamadım. <o:p></o:p></span></b></em></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 15.85pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em><b><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-style: normal;">Fakat biliyorum ki arkamda benim hayatıma <o:p></o:p></span></b></em></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 15.85pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em><b><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-style: normal;">sığmayacak b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki sevgiyi y&uuml;reklerinde taşıyan; <o:p></o:p></span></b></em></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 15.85pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em><b><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-style: normal;">benim i&ccedil;in, benim yerime hayallerimi ger&ccedil;ek kılacak <o:p></o:p></span></b></em></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 15.85pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em><b><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-style: normal;">olan dostlar, g&uuml;zel insanlar bıraktım&hellip; <o:p></o:p></span></b></em></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 15.85pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em><b><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-style: normal;">Sanılmasın ki kendim i&ccedil;in kendi adıma hayaller <o:p></o:p></span></b></em></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 15.85pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em><b><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-style: normal;">yarattım; ben, paylaştık&ccedil;a mutlu olanlardandım&hellip;&rsquo;&rsquo;<o:p></o:p></span></b></em></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 15.85pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-style: normal;">s&ouml;zlerini de <b>Korkmaz Ali İsmail&rsquo;in!!</b></span></em><b><i><span style="mso-bidi-font-size:
9.5pt;color:gray"><o:p></o:p></span></i></b></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xxx<o:p></o:p></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Ozan ne g&uuml;zel deyivermiş ?:<o:p></o:p></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<b>&lsquo;&rsquo;G&uuml;l&uuml;ş&uuml;ne/Bin Kurşun/Sıksa Da &Ouml;l&uuml;m/Unutma Ki/<o:p></o:p></b></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<b>Umuda Kurşun İşlemez G&uuml;l&uuml;m..&rsquo;&rsquo;<o:p></o:p></b></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Unutursak..Unutturursak..<br />
<b>Kalbimiz Kurusun Kalbimiz !<span class="apple-converted-space">&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space"><b>ALİ İSMAİL KORKMAZ..!</b></span><b><o:p></o:p></b></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space"><b><br />
</b></span></p>
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span class="apple-converted-space"><b>9 EYL&Uuml;L GAZETESİ&#39;DEN ALINMIŞTIR..</b></span></p>

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir