TERZİ FİKRİ..

<p class="MsoNormalCxSpFirst">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">BİR TARİH G&Ouml;&Ccedil;T&Uuml; TERZİ FİKRİ&rsquo;YLE..<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;&lsquo;&rsquo;Beton duvarlara, demir parmaklıklara <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">mecbur edildiğim i&ccedil;in hi&ccedil; ama hi&ccedil; &uuml;z&uuml;nt&uuml; <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">duymuyorum. vatansever olduğumu bug&uuml;n <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">s&ouml;ylediğim gibi, yirmibeş seneden bu yana <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">her yerde s&ouml;yledim. Bunun i&ccedil;in kavgalara girdim. <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">İşkence g&ouml;rd&uuml;m, zindanlara atıldım. <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Eğer bir &uuml;lkede vatan, İsvi&ccedil;re bankalarında <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">gizli hesap defterleri ve dolar olarak <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor ve bu insanlar da y&ouml;netimi ellerinde <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">bulunduruyorlarsa vatan i&ccedil;in darağa&ccedil;larını <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">omuzlayanları elbette &#39;vatan haini&#39; ilan edeceklerdir.&rsquo;&rsquo;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Bu s&ouml;zler; Che , Castro, Durruti <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ya da <b>&lsquo;&rsquo;No Passaran&rsquo;&rsquo; </b>haykırmış Dolores Ibarruri&rsquo;nin değildir..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Bu s&ouml;zler; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&lsquo;&rsquo;Suyun buluşma &ouml;zlemi denizin</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&rsquo;&rsquo;kıyısındaki Fatsa&rsquo;nın;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Hain pusularda, kan işkencelerde ser verip sır vermemiş..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">O g&uuml;nk&uuml; faşist iklimin yandaşlarınca..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&lsquo;&rsquo;Terzi Ter&ouml;rist&lsquo;</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&rsquo; diye yaftalanan..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Sosyalist Belediye Başkanı Fikri S&ouml;nmez&rsquo;indir..<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xxx<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">Fikri S&ouml;nmez; 60&prime;lı yılların ortasında devrimci d&uuml;ş&uuml;nceyi<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">&nbsp;tanıdı..TİP (T&uuml;rkiye İş&ccedil;i Partisi) saflarındaydı. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">Emparyalizmle savaşıma katkı koydu..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">&nbsp;6. Filo&rsquo;ya karşı eylemlerde hep vardı. THKP-C Davası <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">sanığıydı da, iki yıla yakın zindandaydı. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">1979&rsquo;da Bağımsız Belediye Başkanı oldu. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#171717">&lsquo;&rsquo;Halk Komiteleri&rsquo;&rsquo;</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717"> oluşturdu demokrat <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">Kimliklerden; partisi ne olursa olsun..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">R&uuml;şvet, karaborsa, kadına şiddetle, tefecilikle , <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">fındık d&uuml;şmanı toprak ağalarıyla m&uuml;cadele etti.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">Bu durum; &nbsp;iktidarı rahatsız etti..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">D&ouml;nemin Başbakanı S&uuml;leyman Demirel&#39;in, <b>&quot;&Ccedil;orum&#39;u, <o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Maraş&#39;ı bırakın, Fatsa&#39;ya bakın&quot; </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">demesi ile başlayan s&uuml;re&ccedil;te <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">11 Temmuz 1980&prime;de toplu-tanklı &uuml;nl&uuml; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#171717">&ldquo;Nokta Operasyonu&rdquo;</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717"> ile g&ouml;revden alındı.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">İşkenceler, cezaevlerini, mahkemeleri ; kalbi, kaldıramadı..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#171717">30 yıl &ouml;nce bir Mayıs başında &ndash;belki de sadece yorgunluk <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#171717">gidermeye gidiverdi- Fikri Başkan !..<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
color:#171717">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xxx<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpLast">
<b><span style="color:#171717">&lsquo;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#171717">&rsquo;derler ki; yayılırken i&ccedil;erde ihanet k&ouml;r dehliziyle <o:p></o:p></span></b></p>
<p>
<b><span style="color:#171717">orkestranın şefini yitirdik/&ccedil;atık bir kaş gibi gelen<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="text-align:justify">
<b><span style="color:#171717">bir kalp kriziyle/<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="text-align:justify">
<b><span style="color:#171717">derler ki;<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="text-align:justify">
<b><span style="color:#171717">o bir &ccedil;ınardı/ denizin ve dağın havzasında<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="text-align:justify">
<b><span style="color:#171717">yetmişte de seksende de vardı/<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="text-align:justify">
<b><span style="color:#171717">derler ki; bir tarih g&ouml;&ccedil;m&uuml;şt&uuml;r onun g&ouml;&ccedil;&uuml;ş&uuml;yle&rsquo;&rsquo;<o:p></o:p></span></b></p>
<p>
<span style="color:#171717">Ersin Keleş&rsquo;in &lsquo;<b>&rsquo;Bir Avu&ccedil; Şiir</b>&rsquo;&rsquo;indendir dizeler..<o:p></o:p></span></p>
<p>
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Terzi Fikri, g&uuml;neşin doğuşunu&nbsp; beklerken g&uuml;neş <o:p></o:p></span></p>
<p>
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">olanlardandı..<o:p></o:p></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<b>G&uuml;neşe g&ouml;m&uuml;lenlerdi&nbsp; O..</b><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><o:p></o:p></span></p>

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir