”TEK ADAM”IN ”İKİNCİ ADAM”I: İNÖNÜ

<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&nbsp;&#39;&#39;TEK ADAM&#39;&#39;IN &#39;&#39;İKİNCİ ADAM&#39;&#39;I; İN&Ouml;N&Uuml;</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><em style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><br />
</strong></em></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><em style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><br />
</strong></em></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Ee<i>şsiz Kahraman Atat&uuml;rk ! Vatan Sana Minnettardır.&rsquo;&rsquo; – İsmet İN&Ouml;N&Uuml;</i></strong></span></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Şair-Ozan Ataol Behramoğlu, &ldquo;&Uuml;&ccedil; Cumhuriyet&rsquo;&rsquo; yazısında ş&ouml;yle yazmıştır:</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><em style="margin: 0px; padding: 0px;">&ldquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Cumhuriyet&rdquo;</strong></em>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n ge&ccedil;tiği &uuml;&ccedil; değerimizden ilki, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;dir.</strong>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Bu anlamda ikinci değerimizin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; değerimiz, adı gibi kendisi de Cumhuriyet kavramıyla &ouml;zdeş olmuş Cumhuriyet Gazetesi&rsquo;dir.</strong>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Her &uuml;&ccedil;&uuml; de eleştiriye a&ccedil;ıktır.</strong>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Fakat her &uuml;&ccedil;&uuml;n&uuml; de g&ouml;zbebeğimiz gibi korumamız gerektiğinden kuşkum yok</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">.&rsquo;&rsquo;</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">İşte o T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Mucizesi&rsquo;nin Yaratıcısı; Mustafa Kemal Atat&uuml;rk&rsquo;t&uuml;r. Yanında, en yakınında; İsmet İn&ouml;n&uuml; vardır. O&rsquo;nu da ş&ouml;yle tanımlar &ldquo;B&uuml;y&uuml;k Kurtarıcı&rsquo;&rsquo; : &ldquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">T&uuml;rkiye&rsquo;nin Makus Talihini Değiştiren Kader Adamı&rsquo;&rsquo;</strong>.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">İsmet İn&ouml;n&uuml;, bug&uuml;n doğdu G&uuml;zel İzmir&rsquo;de. 130 yıl &ouml;nce. İyi ki doğdu. İyi ki vardı. İyi ki var oldu.</span></p>
<p align="CENTER" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">***</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&Ouml;ncelik; bir anımızın. D&ouml;nertaş Altınordu&rsquo;da, kul&uuml;b&uuml;n karşısında 948 &ccedil;ıkmazında oturuyorduk. Namazgah&rsquo;taki Kemal Atat&uuml;rk İlkokulu 4.sınıf &ouml;ğrencisiydim. Fuar&rsquo;a gitmek, yaz gecelerinin en b&uuml;y&uuml;k keyfiydi. Bir rit&uuml;eldi. Tarih: 20 Ağustos 1969. Basmane 9 EYL&Uuml;L Kapısı&rsquo;nda a&ccedil;ılış vardı o zamanki adıyla &ldquo;İzmir Enternasyonal Fuarı&rsquo;&rsquo;nın. İsmet Paşa a&ccedil;acaktı. Gazeteler yazıyor, radyoda duyuruluyor, el ilanları dağıtılıyordu.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;Adamı Adam Eden&rsquo;&rsquo; anaların en &ouml;zeli, sıkı &ldquo;Cumhuriyet Kadını&rsquo;&rsquo;, Atat&uuml;rk/İsmet İn&ouml;n&uuml; fanı anacım ile a&ccedil;ılışa gittik. -Anımsadığım kadarı ile- &ccedil;ivit mavisi takım elbiseli, lacivert-beyaz iki renk iskarpinleri, hi&ccedil; &ccedil;ıkarmadığı beyaz panama şapkası ve kulaklığı ile İn&ouml;n&uuml;&rsquo;y&uuml; g&ouml;rd&uuml;m. Yanında, beyaz şapkasıyla eşi Mevhibe İn&ouml;n&uuml;. Tam bir Avrupalı &ccedil;ift.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">D&ouml;nemin İzmir Valisi Namık Kemal Şent&uuml;rk ile Paşa; a&ccedil;ılışı yaptı. Odalar Birliği pavyonunun &ouml;n&uuml;ne geldi. Beraberindekilerle konuştuğu sırada anacım, yanına g&ouml;t&uuml;rd&uuml;. Elini &ouml;pt&uuml;m, başımı okşadı.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">G&ouml;n&uuml;ldostu &ldquo;İzmir Uzmanı&rsquo;&rsquo; Sancar Maruflu, o g&uuml;n&uuml; &ldquo;en iyi hatırlayanlardan&rsquo;&rsquo;. &ldquo;Asfalt&rsquo;&rsquo; lakaplı Belediye Başkanı Osman Kibar&rsquo;ın tedavi i&ccedil;in Londra&rsquo;da olduğunu, yerine bakan Başkanvekili Dr. Mustafa Usmen&rsquo;in Paşa&rsquo;ya refakat ettiğini anlatan, İn&ouml;n&uuml;&rsquo;ye g&uuml;n boyu Milli K&uuml;t&uuml;phane M&uuml;d&uuml;r&uuml; Kemal &Ouml;zertem ile mihmandarlık yapan O. Paşa&rsquo;yı kente geldiği sabah İki&ccedil;eşmelik&rsquo;te bug&uuml;n m&uuml;ze olan doğduğu eve g&ouml;t&uuml;rd&uuml;klerini, komşuların verdiği &ccedil;ayı i&ccedil;tiğini, &ccedil;ok sinirli olduğunu, sebebinin de &ldquo;Genel Sekreter B&uuml;lent Ecevit ile girdiği partii&ccedil;i &ccedil;ekişme&rsquo;&rsquo; olduğunu anlatır, o g&uuml;nden sonra fuar a&ccedil;ılışlarının artık Lozan&rsquo;da yapılmaya başlandığını da not d&uuml;şerek, bu yazıya katkısını koyar Sancar Maruflu. Sağolsun.</span></p>
<p align="CENTER" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">***</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Şevket S&uuml;reyya Aydemir&rsquo;in &ldquo;Tek Adamı&rsquo;&rsquo; Mustafa Kemal Atat&uuml;rk ile yine Aydemir&#39;in &ldquo;İkinci Adam&rsquo;&rsquo;ı İn&ouml;n&uuml;&rsquo;n&uuml;n &ldquo;arasının a&ccedil;ık&rsquo;&rsquo; olduğu s&ouml;ylenir, durulur. Karalama, safsatadan başka bir şey değildir bunlar. Ge&ccedil;enlerde bir yandaş kanalda tarih&ccedil;i olduğu belirtilen bir kişi, İsmet İn&ouml;n&uuml; i&ccedil;in &ldquo;İkinci Adam&rsquo;&rsquo; değil. Olsa olsa Kinci Adam olur&rsquo;&rsquo; ifadesini kullanıyordu. Pes artık!</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; text-align: center;">
<img alt="" src="http://www.gazetedokuzeylul.com/files/uploads/3d4a496642.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" /></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n muktediri de her defasında lafa, &ldquo;Eyy Ce-Ha-Pe/İn&ouml;n&uuml;&rsquo;&rsquo; diye başlamıyor muydu ?</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Gen&ccedil; kuşak yazarlardan Burak Işılar&rsquo;dan şu analiz:</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">1917 yılından beri, Atat&uuml;rk ile olan dostluğu boyunca her d&ouml;nemde onun yanında bulunmuş olan İsmet Paşa, her ilerici atılım ile kurucu d&uuml;ş&uuml;ncenin adamlarının bir bir eksilmesine karşın, y&uuml;ksek fikirleriyle ve ileri g&ouml;r&uuml;ş&uuml;yle Atat&uuml;rk&rsquo;&uuml;n en yakınında bulunabilmiş bir devlet adamı. T&uuml;m bu &ouml;zellikleri sayesinde modern T&uuml;rkiye&rsquo;nin ikinci adamı, milli şefi olmuştur. Atat&uuml;rk&rsquo;e olan bu yakınlığı yeri geldiğinde onun karizmasını kullanarak siyasi rakiplerini mağlup etmeye yaradığı gibi, zamana g&ouml;re, Atat&uuml;rk&rsquo;e ve kurucu anlayışa saldırmanın bir yolu olarak g&ouml;r&uuml;lmesine de neden olmuştur İsmet Paşa&rsquo;nın. Maksat bu olunca, haliyle t&uuml;m karalama kampanyaları haksızlıklar ve iftiralarla dolu.&rsquo;&rsquo;</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Aynen imzamızı atarız altına biz de&hellip;</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Buyrunuz k&uuml;s (!) lerin mektuplaşmasına:</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">6 Ağustos 1938 – Gazi&rsquo;nin İsmet Paşa&rsquo;ya yazdığı mektup:</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">İsmet, B&uuml;y&uuml;k Adamsın. Hassas olduğun kadar hisveren adamsın. Sen benim s&ouml;zlerimi okurken g&ouml;zlerin yaşarmış. Ben seni okurken hı&ccedil;kırıklarla ağladığımı s&ouml;ylersem, inanır mısın? Bu duygularımı sofrada değil,</strong>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">kimsenin yanında değil, yatak odama &ccedil;ekildikten sonra mahremiyetle yazıyorum. Sen de beni muhakkak &ccedil;ok seviyorsun. Ya ben seni? Buna cevap istemem. G&ouml;zlerinden &ouml;perim. Gazi Mustafa Kemal.&rsquo;&rsquo;</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Okuyunuz; bu da İsmet Paşa&rsquo;nın Atat&uuml;rk&rsquo;e yazdığı son mektup. Tarih; 5 Ekim 1938:</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<br style="margin: 0px; padding: 0px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&ldquo;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Sevgili Atat&uuml;rk, Sevgili Velinimetim. Muhterem Celal Bayar bana sizin selamınızı getirdi. &Ccedil;ok sevindim. Bir soğuk algınlığından yatakta ızdırap &ccedil;ekerken sizden l&uuml;tufk&acirc;r ve şefk&acirc;tli bir haber bana ihya edici bir ila&ccedil; gibi geldi. Y&uuml;reğimin i&ccedil;inde b&uuml;t&uuml;n muhabbet hislerim sızladı. En aziz varlığınız d&uuml;ş&uuml;ncelerimin alicenap timsalidir. Sizin bir an evvel afiyet bulmanız yegane ve en samimi dileğimdir. Sizi kudret ve sıhhatle ve şan, şerefle aramızda ve başımızda g&ouml;rmek &uuml;midim her zamandan ziyade sağlamdır. İki m&uuml;barek ellerinizden ve can verici y&uuml;z&uuml;n&uuml;zden, doymadan binlerce &ouml;perim Sevgili Atat&uuml;rk, B&uuml;y&uuml;k Atat&uuml;rk, Velinimetim Atat&uuml;rk.&rsquo;&rsquo;</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">E&Uuml; İletişim Fak&uuml;ltesi&rsquo;nde Atila Sertel&rsquo;den Yılmaz &Ouml;zdil&rsquo;e, Sedat Kaya&rsquo;dan Mustafa Balbay&rsquo;a hocalık yapmış &ldquo;Hocaları Hocası&rsquo;&rsquo; Prof. Dr. Şadan G&ouml;kovalı da noktayı ş&ouml;yle koyar:</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">İn&ouml;n&uuml;, bir telgrafında &lsquo;Her dar zamanımda Hızır gibi yetişirsin. B&uuml;y&uuml;k işler yapmış ve yaptırmış insansın&rsquo; der. K&uuml;s&uuml;şt&uuml;kleri, kuyruklu yalan! Devlet kurmuş iki kişi, k&uuml;s&uuml;ş&uuml;r m&uuml;? Sevgi/Saygı dolu el yazılı mektupların aslı, gazeteci Mete Akyol&rsquo;dadır. Fotokopileri de bende. Onlar; etle tırnak gibiydi. Ata/İn&ouml;n&uuml; asla k&uuml;s değildi asla!</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Bug&uuml;n Muğla-K&ouml;yceğiz&rsquo;de iki park vardır, karşılıklı. Birinin adı &#39;Ata Parkı&rsquo;, diğerinin de &#39;Paşa Parkı&rsquo;dır. K&uuml;slerin (!) b&uuml;stleri de birbirine bakar, durur&rsquo;&rsquo;.</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Anlayana&hellip;</span></p>
<p align="CENTER" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">***</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Mirliva İsmet. İsmetpaşa. Garp Cephesi&rsquo;nde askeri &ldquo;deha&rsquo;&rsquo;. Milli M&uuml;cadele Kahramanı. Lozan&rsquo;da &ldquo;diplomatik zeka&rsquo;&rsquo;. İsmet İn&ouml;n&uuml;. T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin ilk Başbakanı, İkinci Cumhurbaşkanı, 33 yıl 4 ay 11 g&uuml;n CHP Genel Başkanı. &Ccedil;ağdaş T&uuml;rkiye&rsquo;nin / &Ccedil;ok Partili Rejim&rsquo;in kuruluşuna emek vermiş T&uuml;rk Demokrasi&rsquo;sinin &ouml;nemli fig&uuml;r&uuml;. Deneyimli Devlet Adamı.</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Kendisine bug&uuml;n &ldquo;diktat&ouml;r&rsquo;&rsquo; diyenlere yanıttır &ldquo;1950&rsquo;de iktidar olan DP&rsquo;&rsquo; ile ilgili şu &ouml;zge&ccedil;mişindeki s&ouml;zleri:</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Gayet net ve m&uuml;sterih bir tutum ile 1950 senesini; memleketin y&uuml;z seneden beri hasretini &ccedil;ektiği yeni hayat tarzını, y&uuml;reğimiz &uuml;mit ve iftiharla dolu olarak se&ccedil;miş bulunuyoruz.&rsquo;&rsquo;</strong></span></p>
<p align="LEFT" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Unutulmaz bir c&uuml;mlesi; &ldquo;Tarih k&uuml;rs&uuml;s&uuml;nden halinizi seyrediyorum, su&ccedil;luların telaşı i&ccedil;indesiniz. Işıktan korkuyorsunuz. (1954 &ndash; TBMM – Konuşmasını kesmeye kalkan DP&rsquo;lilere hitaben)</strong></span></p>
<p align="LEFT" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">***</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;Ortanın Solu&rdquo; kavramı 1960&rsquo;ların ortalarına gelindiğinde CHP ve &ldquo;sosyal demokrat&rdquo; kavramı artık birlikte anılmaya başlamıştı.</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">1965 genel se&ccedil;imlerinin hemen &ouml;ncesinde 29 Temmuz 1965&rsquo;te Genel Başkan İsmet İn&ouml;n&uuml;, CHP&rsquo;nin &ccedil;izgisinin &ldquo;ortanın solu&rdquo; olduğunu ilk kez dile getirdi. İn&ouml;n&uuml;, &ldquo;CHP, b&uuml;nyesi itibariyle devlet&ccedil;i bir partidir ve bu sıfatla elbette ortanın solunda bir anlayıştadır. 1923&rsquo;teki harap &uuml;lkede devlet&ccedil;ilik nasıl tek, eşi ve yardımcısı olmayan bir kalkınma &ccedil;aresi idiyse, bug&uuml;n de ekonomik hayatımızın temel bir unsurudur&rdquo; diyordu. Artık CHP&rsquo;li y&ouml;neticiler, &ldquo;sosyal adalet&rdquo;, &ldquo;devrimcilik&rdquo;, &ldquo;devlet&ccedil;ilik&rdquo; gibi kavramları sık&ccedil;a kullanır olmuşlardı. Bir d&ouml;nemeci ge&ccedil;en ve artık kendini &ldquo;ortanın solu&rdquo;nda tanımlayan CHP, 1965 se&ccedil;imleri i&ccedil;in hazırlanan bildirgelerde, ekonomik bağımsızlık, dış ticaret, petrol, madenler ve yabancı sermaye gibi konularda beklenmedik cesarette politikalar &ouml;ne s&uuml;recekti. (Kaynak: İn&ouml;n&uuml; Vakfı)</span></p>
<p align="CENTER" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">***</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<br style="margin: 0px; padding: 0px;" />
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">İsmet Paşa&rsquo;nın 50&rsquo;sinden sonra viyolensel &ouml;ğrenmeye başladığını aktarsak.</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;İn&ouml;n&uuml;, insan sesine en yakın sesleri veren enstr&uuml;man viyolonsele &ouml;zel bir ilgi duyardı. Viyolonsel dersleri almayı kararlaştırdı. Hocası; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası&rsquo;nın viyolonsel sanat&ccedil;ılarından Edip Tezer&rsquo;di. İkinci hocası ise Nazi Almanya&rsquo;sından &uuml;lkemize sığınan David Zirkin idi. İsmet İn&ouml;n&uuml;, bir yıl &ccedil;abaladı enstr&uuml;manı &ccedil;alabilmek i&ccedil;in. O yaşta ve o iş temposunda zordu &ccedil;almak viyolenseli. Ş&ouml;yle anlatmıştı o g&uuml;nleri:</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Ben de biliyorum bu yaştan sonra &ccedil;algı &ouml;ğrenemeyeceğimi. Ama parmaklarımın tellere teması, tellerin titreşimini hissetmek, bu şekilde ses tonlarının &ccedil;ıkışını anlamak beni &ccedil;ok mutlu ediyor.&rdquo;</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Yazıya bir anımız ile girdik, bir anekdot ile bitirelim:</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;İsmet Paşa, 80. yaş g&uuml;n&uuml;n&uuml; kutlamakta Ankara&rsquo;da. M&uuml;tevazı bir kutlamadır. Davetliler arasında d&ouml;nemin ABD B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;isi de vardır. Bir ara İn&ouml;n&uuml;&rsquo;n&uuml;n yanına gelir. Kutlar ve &lsquo;Paşam, 75 yaşındayım Size yetişeceğim&rsquo; der. Paşa da &ldquo;Beklerim&rsquo;&rsquo; yanıtını verir. Bir yıl sonra. 81. yaş g&uuml;n&uuml; İsmet İn&ouml;n&uuml;&rsquo;n&uuml;n. Benzer bir kutlama. Paşa&rsquo;nın aklına gelir, &lsquo;Nerede ABD B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;isi&rsquo; diye sorar. Yanındakilerden yanıt: &#39;&Ouml;ld&uuml; (!) efendim&rsquo;&rsquo; (Aktaran: Meslek B&uuml;y&uuml;ğ&uuml;m Okan Y&uuml;ksel. İyi ve &Ccedil;ok Yaşa Usta!)</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Unutmadan.</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Bug&uuml;n T&uuml;rkiye&rsquo;de DP iktidarının yıktıramadığı Malatya&rsquo;daki İn&ouml;n&uuml; Heykeli&rsquo;nin yazıtında şu ifade vardır:</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">ADIN TEMİZ , HATIRAN AZİZ KALACAKTIR.&rsquo;&rsquo;</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">PAŞAM&hellip;</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><br />
</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Bu yazı; 9 EYL&Uuml;L Gazetesi&#39;nden alınmıştır.</strong></span></p>

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir