Foça da morg turizmi…

<p>
<span style="font-size: 14pt; font-family: arial"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p>
<span style="font-size: 14pt; font-family: arial"><font color="#000000"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Fo&ccedil;a, aralıksız in 5 yıldır CHP li belediye başkanlığı tarafından y&ouml;netilmektedir. Bu Başkanlar , her se&ccedil;im &ouml;ncesi se&ccedil;im broş&uuml;rlerinde meydan konuşmalarında &lsquo;&rsquo; Fo&ccedil;a da turizm patlayacak&rsquo;&rsquo; &lsquo;&rsquo;Fo&ccedil;a turizm kenti&rsquo;&rsquo; olacak s&ouml;ylemlerini, Fo&ccedil;a halkına nakletmişlerdir.. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Fo&ccedil;a halkı geleceğini turizm kenti olmakta g&ouml;rmektedir ve bunun ger&ccedil;ekleştirmesini istemektedir. Kendileri ve &ccedil;ocukları <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>i&ccedil;in.. Zira T&uuml;rkiye de Fo&ccedil;a&rsquo; nın turizm yıldızı olduğu g&uuml;nlerde Fransız tatil k&ouml;y&uuml;nde yapılan turizmin Fo&ccedil;a ya ve kendilerine ailelerine katkısını canlı olarak yaşamışlardır. 30, 35 yıl &ouml;nce &ccedil;ok canlı turizm kenti olan Fo&ccedil;amızı Aralıksız 25 yıldır y&ouml;neten zihniyetin &uuml;st&uuml;n gayretleri sonucu turizmimizi dip noktaya indirmeyi başarmışlardır. Bu yazıda turizmi patlatacağını s&ouml;yleyen ve 10 yıldır y&ouml;netimi elinde tutan Fo&ccedil;a belediye başkanının Fo&ccedil;a&rsquo;ya sunduğu turizm projesini Fo&ccedil;a severlerle paylaşmak istedim. 4. 1. 2013 tarihli meclis toplantısının resmi b&ouml;l&uuml;m&uuml; bittikten sonra meclis &uuml;yelerine dağıtılan projeyi Fo&ccedil;a kamuoyunun bilmesinde yarar vardır. Projenin adı &lsquo;&rsquo;Eski Fo&ccedil;a ya ve yaşlanan insana yeni bir hayat projesi&rsquo;&rsquo; bu proje ile beni, meclis &uuml;yesi olduğum 2008 yılında tanıştırdılar. bana getirene s&ouml;ylediğim s&ouml;z, Fo&ccedil;a&rsquo;yı morg haline mi? Getireceksiniz. Dedim. Şimdi sıkı durun;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>bu projenin yeri, Fo&ccedil;a mızın şu anda<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>tek muhteşem turizm alanı olan eski adı ile club med in, diğer adıyla Fransız tatil k&ouml;y&uuml; n&uuml;n yeridir.. şimdi gayet iyi anlıyorum se&ccedil;im &ouml;ncesi tatil k&ouml;y&uuml; &lsquo;&rsquo;a&ccedil;ılsın&rsquo;&rsquo; diyenlerin ne kadar gayri samimi olduğunu.. Anlaşılan zihinlerde.. CHP li Belediye başkanın bu muhteşem yere yaşlılar k&ouml;y&uuml; kurmak hayali varmış, Fo&ccedil;a&rsquo;da&hellip; Uzun yıllardır uygulanan yanlış politika ve y&ouml;netimle bug&uuml;n maalesef turizm dip&nbsp; noktaya ulaştırılmıştır. &lsquo;&rsquo; Fo&ccedil;a <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>koruma ama&ccedil;lı imar planı&rsquo;&rsquo; &lsquo;&rsquo; Fo&ccedil;a turizm mastır planı&rsquo;&rsquo; yapılmamıştır.. Fo&ccedil;a nın turizm kimliği, kaybettirilmiştir. Bu nedenle yaşamını Fo&ccedil;a da yaptığı ticaretle sağlayan Fo&ccedil;a esnafı son derece zor g&uuml;nler yaşamaktadır, 25 yıldır hi&ccedil; bir katma değer sağlayan yatırımı yoktur, şimdi ise bu yetersiz y&ouml;netimin Fo&ccedil;a&rsquo;nın cennet koyu&#39;nda yaşlılar k&ouml;y&uuml; kurmak istediğini g&ouml;r&uuml;yoruz&hellip; İnanılır gibi, değil b&ouml;yle bir projeyi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p organize etmek ve Fo&ccedil;a belediye meclisine &ouml;neri olarak getirmek muhteşem bir Fo&ccedil;a vizyonu olsa gerek. Anlaşılan o ki sayın başkanımız ve proje sahipleri Fo&ccedil;a&rsquo;yı sahipsiz, k&uuml;lt&uuml;rs&uuml;z bir yer olarak g&ouml;r&uuml;yorlar. Buradan sesleniyorum&hellip; Derhal bu kara maceradan vazge&ccedil;in, Fo&ccedil;ayı &lsquo;&rsquo;morg&rsquo;&rsquo; haline getirmeyin şu rakamlar Fo&ccedil;a nın ne halde olduğunu sizlere anlatır herhalde Fo&ccedil;a&rsquo;ya giren paranın y&uuml;zde 68 i emekli ve memur maaşıdır, l&uuml;tfen Fo&ccedil;a&rsquo;ya yazık etmeyin&hellip; Gerisini daha sonra ki yazıma sakladım sevgilerle kalın&hellip;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<o:p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></p>

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir