DARIO MORENO VAPURU

<p class="MsoNormalCxSpFirst">
<b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">DARİO MORENO VAPURU..<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></b></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">İzmir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi&#39;nin, &uuml;nl&uuml; yorumcu <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Dario Moreno&#39;nun ismiyle, Bostanlı-Konak hattında <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">hizmet verecek yolcu gemisi, kente geldi..<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif;"><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Yani; <b>&quot;Dario Moreno&quot;</b> k&ouml;rfez ile buluştu..<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Yerinde bir vefa &ouml;rneği..<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">D&uuml;ş&uuml;nenleri kutlamak gerek &ouml;ncelikle..<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xxx<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Dario Moreno..<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br />
<b><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&quot;İzmir, tatlı ve sevgili şehrimiz.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Birg&uuml;n, şayet senden uzakta &ouml;l&uuml;rsem<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Beni sana getirsinler.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Fakat mezarına <o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">g&ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;rken<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&lsquo;&Ouml;ld&uuml;&rsquo; demesinler,<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif;"><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&lsquo;Uyuyor&rsquo; desinler Tatlı İzmir&#39;im&quot;</span></span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> yazmış Dario..<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif;"><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Onun,<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Victor Hugo kitabındaki &quot;<b>Les Orientales</b>&quot; te <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&quot;Şa Captive</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&quot; şiirinde <b>&quot;&Ccedil;ok g&uuml;zel şapkası ile&quot; <o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">yer almış Prenses İzmir&#39;i; canı İzmir&#39;i..<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif;"><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Taa 1829&#39;da yazılmış..<span class="apple-converted-space">&nbsp;<o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xxx</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif;"><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Dario Moreno, iyi bir İzmirlidir..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Tilkilik-D&ouml;nertaş-Agora da <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">b&uuml;y&uuml;m&uuml;şt&uuml;r, gitarının tellerine buralarda dokunmuştur..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">M&uuml;zik sevdası olmuştur..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&lsquo;&rsquo;İzmir&rsquo;&rsquo; gibi !<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">İstanbul,&nbsp; Ankara ve Atina&rsquo;da sahne aldıktan sonra <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Paris olmuştur son durağı..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Latin m&uuml;zikleri (kalipsolar ) ile &uuml;nlenmiştir&hellip;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Her konserinde; İzmir ve T&uuml;rkiye aşkını dillendirmiştir..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Yaşama vedası da trajik olmuştur.Moreno&rsquo;nun…<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Paris&rsquo;te yapılacak T&uuml;rk Gecesi&rsquo;ne katılmak &uuml;zere <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">geldiği o zamanki adıyla Yeşilk&ouml;y Havalanı&rsquo;nda yetkililerle<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">tartışmış, ge&ccedil;irdiği rahatsızlık sonucu yolda yaşamını kaybetmiştir..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xxx<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Fransa&#39;da &uuml;n almadan &ouml;nce bir anekdotu da aktaralım..<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif;"><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Ankara&#39;ya gider 2 konser i&ccedil;in Dario Moreno, yaklaşık 2 yıl kalır !..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">İlk gittiğinde ucuz bir otel arar saatlerce , bulamaz. Artık yorulmuştur.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif;"><br />
<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">En son geldiği otelin katibi tek kişilik odadan bahseder.<span class="apple-converted-space">&nbsp;<o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Bu odada memur bir m&uuml;şteri kalmaktadır. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Sabah erkenden işe gitmekte, akşam &uuml;st&uuml; de d&ouml;nmektedir. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Bu odayı verir katip. &lsquo;<b>&rsquo;Nasılsa sen o işe gittikten geliyorsun, <o:p></o:p></b></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">o d&ouml;nmeden &ouml;nce de gazinoya gidiyorsun&rsquo;&rsquo;</span></b></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> der.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Kabul eder Moreno..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Bir g&uuml;n nasılsa karşılaşırlar. Memur ş&ouml;yle tanıtır kendini;<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&lsquo;<b>&rsquo;Merhaba..Ben; Bir Garip Orhan ..Orhan Veli Kanık..&rsquo;&rsquo;<o:p></o:p></b></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Oda Arkadaşı; o yıllarda PTT&rsquo;de Telgraf Memuru &uuml;nl&uuml; ozandır !..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xxx<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">İzmir K&ouml;rfezi&rsquo;nde <b>&lsquo;&rsquo;Deniz ve Mehtap&rsquo;&rsquo;</b> ezgileri ile nazlı <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">nazlı seyredecek &lsquo;<b>&rsquo;Dario Moreno Vapuru&rsquo;&rsquo;..<o:p></o:p></b></span></span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span class="apple-converted-space"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Ma</span></b></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">vilerle buluşarak, martılarla yarışarak</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&hellip;</span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><o:p></o:p></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle">
<span style="font-size: 12pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">YAZININ LİNKİ;&nbsp; http://gazetedokuzeylul.com/?p=15717<o:p></o:p></span></p>

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir