BU PROFESÖR ADAM ÖLDÜRMEDİ !

<div style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px;">
<h1 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 22px; color: rgb(187, 0, 0);">
Bu Profes&ouml;r adam &ouml;ld&uuml;rmedi! – Atilla K&ouml;pr&uuml;l&uuml;oğlu</h1>
</div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">
&nbsp;</div>
<div id="haberMetni" style="margin: 0px; padding: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Rennan Pek&uuml;nl&uuml;; Ege &Uuml;niversitesi&rsquo;nde yıllarca hizmet etmiş astronomi profes&ouml;r&uuml;…</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">T&uuml;rbanın yasaklı yıllarında t&uuml;rbanlı derslere girmeye kalkan bir &ouml;ğrenciyi engellediği ve sınıfa sokmadığı, ayrıca fotoğrafını da &ccedil;ektiği i&ccedil;in 25 ay hapse mahkum edildi Pek&uuml;nl&uuml; Hoca… Ay sonu itibariyle zindana atılacak Hoca… Belki de bu yazı yayınlandığında hapislik olacaktır..</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Ne yapmış peki ?</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&Uuml;niversitelerdeki t&uuml;rban yasağı ile ilgili yasa ve yargı kararlarını , Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını uygulamış. Uygulayınca da g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n egemenleri &#39;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&ouml;ğretim &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; engellemekle&rsquo;</strong>&nbsp;su&ccedil;lamışlar yılların akademisyenini..</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">***</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Astronomi, matematik, uzay bilimi &ouml;ğretim &uuml;yesi, plazma fiziği ve manyetohidrodinamik alanlarında &ccedil;alışma yap… Binlerce &ouml;ğrenci yetiştir…</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Okulda t&uuml;rbanlı &ouml;ğrenciye yasayı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını hatırlat. Derse alma. Bunun &uuml;zerine &ouml;ğrenci&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&ldquo;&ouml;ğretim hakkımı engelledi&rdquo;</strong>&nbsp;diye dava a&ccedil;sın..</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Prof. Rennan Pek&uuml;nl&uuml; de tutanak d&uuml;zenleyerek ve kanıt diye fotoğraf &ccedil;ekerek &lsquo;&rsquo;&ouml;ğretim hakkını engellediği&rdquo; savıyla, 2 yıl 1 ay hapse mahkum olsun!</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">İlgin&ccedil; olanı atlamayalım bu arada. Davacı &ouml;ğrenci &ldquo;eğitim hakkım engellendi&rdquo; diyordu ama b&uuml;t&uuml;n ders/sınavlara da girmişti!</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">***</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Adaleti uygulamış. Anayasayı takmış. Hukuka uymuş. Yaptığı bu Rennan Hoca&rsquo;nın.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Pek&uuml;nl&uuml;&rsquo;ye aynı gerek&ccedil;eyle a&ccedil;ılan davalar bitmek bilmemiş. 4 kişilik başka bir t&uuml;rbanlı &ouml;ğrenci grubu a&ccedil;mış. Davalar Prof. Pek&uuml;nl&uuml; i&ccedil;in psikolojik işkence olmanın &ouml;tesinde&nbsp;<em style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Laik Cumhuriyet ile hesaplaşmaya</strong></em>d&ouml;n&uuml;şm&uuml;ş.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Enteresan bir not daha. Yeni davanın son duruşmasında davacı avukatı Prof. Pek&uuml;nl&uuml;&rsquo;ye verilen 2 yıl bir aylık hapis cezasını ima ederek &ldquo;sanık bu s&uuml;rede gittik&ccedil;e &ccedil;&ouml;km&uuml;ş ve yorgun g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor &rdquo;diyebiliyor. Bizim de hocamız, T&uuml;m &Ouml;ğretim Elemanları derneği (T&Uuml;M&Ouml;D) İzmir Temsilcisi Prof.Dr. Kayhan Kantarlı; avukatın bu s&ouml;zlerini ş&ouml;yle yorumluyor:</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">&ldquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Durmadan a&ccedil;ılan yeni davalarla Rennan Pek&uuml;nl&uuml;&rsquo;n&uuml;n kişiliğinde Laik Cumhuriyet&rsquo;ten intikam alındığının itirafıdır. Adeta&nbsp;</strong>&#39;Bak seni hapse mahkum ettirmiştik&hellip; Bu yetmez, yeni davalarla seni s&uuml;r&uuml;nd&uuml;r&uuml;ceğiz!&#39;&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">mesajı verilmek istenmiştir.&rsquo;&rsquo;</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Dostumuz İzmir Barosu y&ouml;neticisi Murat Erg&uuml;n&rsquo;e &#39;&ccedil;&ouml;km&uuml;ş ve yorgunu&#39; soruyoruz. Yanıtı: &ldquo;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Hi&ccedil;bir mahkemede m&uuml;dahil taraf avukatı sanığa b&ouml;ylesine kin/hın&ccedil;/&ouml;fke dolu bir hitapta bulunamaz. Hakimin hemen m&uuml;dahalesi s&ouml;zkonusu olur.&rdquo;</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">***</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Şimdi yeni bir karar &ccedil;ıkmazsa, hapse girmeye hazırlanıyor Rennan Hoca.</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Son &ccedil;are; kamuoyu duyarlılığı ve AİHM&#39;ye yaptığı başvurunun g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi. Aciliyetle tabii…<br style="margin: 0px; padding: 0px;" />
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&quot;Rennan Hoca hapsedilmemelidir. Yeniden yargılanmalıdır.&quot;</strong></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">Yeni T&uuml;rkiye&rsquo;de hukuksuzluğun ve adaletsizliğin sembol&uuml; davalardan biridir bu dava!</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br />
</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">BU YAZI; 9 EYL&Uuml;L GAZETESİ&#39;NDEN ALINMIŞTIR ..</span></p>
<div align="center" style="margin: 30px 0px 20px; padding: 0px;">
&nbsp;</div>
</div>
<div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; clear: both;">
&nbsp;</div>
<div style="margin: 13px 0px 10px; padding: 3px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; height: 80px; background-color: rgb(242, 242, 242);">
<div class="video_share_item" style="margin: 3px; padding: 3px; width: 53px; float: left; height: 70px;">
<div class="fb_reset" id="fb-root" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-spacing: 0px; color: rgb(0, 0, 0); cursor: auto; direction: ltr; font-family: ‘lucida grande’, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 1; overflow: visible; text-shadow: none; visibility: visible; word-spacing: normal; background: none;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px;">
&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir